• All Shows
 • Divya Vyakhyanmala || Pu.Shree Nityaswarupdasji Swami || Sardhar
 • Ek Divasiy Satsang || Pu. Jigneshdada(Radhe Radhe) || Savarkundla, Amreli
 • Ekvish Shivmahapuran Gyanyagn || Shree Rajubapu || Ahmedabad
 • Jal Shree Krushna Katha || Pu.Shree Nityaswarupdasji Swami || Dudhala,Amreli
 • Lakshya Videos
 • Lok Dayro || Bhavya Santvani || Ras-Garba
 • MayabhaiAhir Dayro Haridwar-2019
 • Namo Ramo Navratri-2019 || Gita Rabari || Mumbai
 • Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj ||Ghodasar|| Ahmedabad
 • Navli Navratri Mahotsav 2019|| Dasijivan Satsang Mandal || Gondal
 • Shipragiriji Maharaj || Shree Ramcharit Manas Katha || Amdavad || Gujarat
 • Shreemad Bhagvat Katha || Pu. Shree Nityaswarupdasji Swami || Bhuvneshwar
 • Shreemad Bhagvat Katha || Rajendraprasadji Bhatt || Haridwar, Uttrakhand
 • Shreemad Devi Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj || Unjha, Mahesana
 • Shreemad Satsangijivan Katha || Pu.Shree Nityaswarupdasji Swami || JagannathPuri
 • Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || 2020
 • Shrimad Bhagvat Katha || Jigneshdada RadheRadhe || Haridwar,Uttrakhand
 • ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Jigneshdada-Radhe Radhe || Rajkot || 2019
 • ShriMad Bhagwat Katha || Pu. Yagneshbhai Oza || Haridwar || Uttarakhand || 2020
 • Shrimad SatsangiBhushan Parayan Katha ||Pu. Shreeji Swami || Hathijan
 • Yagneshbhai Oza || Shreemad Bhagvat Katha || Haridwar, Uttrakhand

LIVE || Ghar Sabha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 06

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

Shiv Mahapuran Katha || Pu.Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 05

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 05

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ghar Sabha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 04

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #LIVE #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 03

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 02

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Kathwada,Ahmedabad || Day 01

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji

DeviPuranKatha #MaiBhaktSaritadeviji #Mataji #Katha #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Kahoot || Shree Swaminarayan Satsang Quiz

ShreeSwaminarayanSatsangQuiz #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Kahoot || Shree Swaminarayan Satsang Quiz

ShreeSwaminarayanSatsangQuiz #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Kahoot || Shree Swaminarayan Satsang Quiz || Pin Publish At 04.30 PM

ShreeSwaminarayanSatsangQuiz #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of …

LockDown || Hanuman Chalisa-2020

LakshyaTV #LockDown #HanumanChalisa Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || PM MODI

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || RadharamanDev 192th Patotsav || Shree Swaminarayan Mandir-Junagadh

Radharamandev #Patotsav #Junagadh #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || RadharamanDev 192th Patotsav || Shree Swaminarayan Mandir-Junagadh

Radharamandev #Patotsav #Junagadh #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Mahapuja || Shree Swaminarayan Mandir-Vadtal

Laxminarayandev #Vadtaldham #Mahapujan #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Mahapuja || Shree Swaminarayan Mandir-Vadtal

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #Bhagvat #Katha #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Mann Ki Baat || PM Modi

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

PM Modi's address to the nation on COVID-19 Lock Down

Coronavirus #Covid19 Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant …

PM Modi's address to the nation on COVID-19 Lock Down

Coronavirus #Covid19 Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant …

PM Modi's address to the nation on COVID-19 Lock Down

Coronavirus #Covid19 Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant …

PM Modi's address to the nation on COVID-19 Lock Down

Coronavirus #Covid19 Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

D-LIVE || Mahabharat Katha || Anandmurtiji Maharaj

AnandmurtijiMaharaj #MahabharatKatha #Mahabharat #Haridwar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 11

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 10

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 09

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 08

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 07

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 06

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 05

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 04

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir,Kirtidan Gadhvi,Brijraj Gadhvi

Dayro #Mayabhaiahir #KirtidanGadhvi #BrijrajGadhvi #LakshyaTV #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Kinjal Dave

KinjalDave #KankariyaCarnival #LakshyaTV #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

LIVE || 239th Janmotsav || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #239thJanmotsav #Janmotsav #Mahotsav #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Ahmedabad || Day 01

ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Ahmedabad #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel, Rajbha Gadhvi

LokDayro #AlpaPatel #RajbhaGadhvi #LakshyaTV #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir,Kirtidan Gadhvi

Dayro #Mayabhaiahir #KirtidanGadhvi #LakshyaTV #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

D-LIVE || Lok Sahitya Dayro || Bhikhudan Gadhvi

Lokdayro #BhikhudanGadhvi #Dayro #Lakshyatv #TV #DLive Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Geeta Rabari

Lokdayro #GeetaRabari #Dayro #Lakshyatv #TV #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Hasya Dayro || Sairam Dave

HasyaDayro #Sairam Dave #Lakshyatv #Dlive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

D-LIVE || Hasya Dayro || Jitubhai Dwarkawala

HasyaDayro #JitubhaiDwarkawala #Lakshyatv #Dlive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-Live || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir

mayabhaiahir#lokdayro #Dayro #comedy Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mansuk Vasoya,Alpa Patel

LokDayro #MansukVasoya#AlpaPatel #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

PM Modiji LIVE

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

D-LIVE || Lok Dayro || Rajbha Gadhvi

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Dikari to parki thapan kahevay || Geeta sagar Mahataj

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar, Gujrat

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Mahuva,Bhavnagar

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 06

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ghar Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 05

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 04

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 02

#GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix of social […]

Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 01

#GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix of social […]

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 03

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Kirshnapriyaji Maharaj || Sansar ke Aantme Astitvme Parmatma hi Chupe he

Sansar_ke_Anntme_Astitvme_Parmatma_hi_Chupe_he#Krishnapriyaji Maharaj Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 02

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Pu.Gitasagar Maharaj || Ahmedabad || Day 01

GitasagarMaharaj #NavdhaBhaktiSatsang #Ahmedabad #Lakshyatv #Katha #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 07

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Ahmedabad

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Vyakhyanmala || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Karanj,Surat

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 07

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 06

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 05

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel,Rajbha Gadhvi

Dayro #AlpaPatel #RajbhaGadhvi #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 04

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir, Kirtidan Gadhvi

Dayro #KirtidanGadhvi #MayabhaiAhir #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 03

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 09

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Shree Hanuman Charitra TriDinatmak Satsang || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Rajkot || Day 03

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Satsang #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Abhaydan Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar

NityaswarupdasjiSwami #Satsang #Swaminarayan #Bhavnagar #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 02

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 08

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Shree Hanuman Charitra TriDinatmak Satsang || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Rajkot || Day 02

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Satsang #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 07

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Shri VishnuPuran Katha || Shri Lokeshanandji Maharaj || Bardoli || Day 01

VishnuPuranKatha #LokeshnandjiMaharaj #Bardoli #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shree Hanuman Charitra TriDinatmak Satsang Gyanyagna || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Rajkot

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Satsang #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

Are Dwarpalo Kanaiya se Keh do ||Krishnapriyaji Maharaj

Are_Dwarpalo_Kanaiya_se_Keh_do #Bhajan # Krishnapriyaji_Maharaj Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 06

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Fulfag Hori Manorath || Go.108 Shri Vasantrayji MahodayShri || Porbandar,Gujarat

FulfagHoriManorath #VasantrayjiMahodayShri #Vaishnav #Porbandar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

D-LIVE || Fulfag Hori Manorath || Go.108 Shri Vasantrayji Maharaj || Porbandar,Gujarat

FulfagHoriManorath #VasantrayjiMaharaj #Vaishnav #Porbandar #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 05

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 04

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 03

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Nanikdi Dikrina Mukhe Gujrat ni Gatha || Maa Khodal Navchandi mahaygan|| Surat

Nanikadi_Dikrina_Mukhe_Gujrat_Ni_Gatha #Maa_Khodal_Navchandi_Mahaygan #LakshyaTv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

Der Bhojay na Hisab no Dakho || Vijuli || Gujarati Comedy || Surat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

D_LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 02

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel,Ghanshyabhai Lakhani || Surat

Dayro #AlpaPatel #GhanshyamLakhani #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

Vijuli na Dailogue || Gujarati Comedy || Surat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Maa Khodal Navchandi Mahayagna || Khodaldham-Surat

MaaKhodalNavchandiMahayagna #Khodaldham #Surat #Lakshyatv #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Maa Khodal Navchandi Mahayagna || 187th Raktatula || Nareshbhai Patel || Surat

MaaKhodalNavchandiMahayagna #Raktatula #Khodaldham #Surat #Lakshyatv #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

D_LIVE || Shri RamKatha || Anandmurtiji Maharaj || Sanand,Ahmedabad || Day 01

AnandmurtijiMaharaj #RamKatha #Sanand #LakshyaTv #DLive #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

વિશ્વ ઉમિયાધામ શિલાન્યાસ સમારોહ || Live || LakshyaTV

Umiyadham #ShilanyasSamaroh #Ahmedabad #Lakshyatv #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel,Rajbha Gadhvi,Pravin Patel || Surat,Gujarat

Dayro #AlpaPatel #RajbhaGadhvi #PravinPatel #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D_LIVE || Pushti Satsang Mahotsav || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Mumbai || Day 03

Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #DLive #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Pushti Satsang Mahotsav || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Mumbai || Day 02

Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #DLive #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Mumbai

BhagvadGita #Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #DLive #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ramapir Aakhyan || Surat,Gujarat

Ramapir #Aakhyan #Ramdevbhakti #Surat #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 7

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 6 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 6 || Session 1

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 5 || Session 2

RadhekrushnaShastriji #Ramdevbhakti #ManasKatha #Surat #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 5 || Session 1

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Namaste Trump || Ahmedabad || LakshyaTV || LIVE

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 4 || Session 2

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Vachnamrut Mahotsav || Kalupur,Ahmedabad

VachnamrutMahotsav #Kalupur #Ahmedabad #NarNarayanDev #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 4 || Session 1

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 07

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Pinal Patel,Nikunj Vekariya || Surat

Dayro #PinaPatel #NikunjVekariya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE : નવદિક્ષીત સંતોના મુખે કીર્તન ભક્તિ તથા રાસોત્સવ || Sardhar, Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 6

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

MahaShivratri Mahotsav || Ransiki || Rajkot

MahaShivratri #SamiNirdoshanandji #TimbiHospital #Ransiki #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || MahaShivratri Mahotsav || Ransiki,Rajkot

MahaShivratri #SamiNirdoshanandji #TimbiHospital #Ransiki #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Navdixit Santo Na Divya Pravachan || Sardhar, Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || MahaShivratri Mahotsav || Ransiki,Rajkot

MahaShivratri #SamiNirdoshanandji #TimbiHospital #Ransiki #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 5

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Ramdevbhakti Manas Katha || Radhekrushna Shastriji || Surat || Day 1 || Session 2

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Debate-Indian v/s Western Culture || Sardhar

NityaswarupdasjiSwami #Debate_Indian_Western_Culture #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading …

પરમહંસોની વાતો || Nanubhai Kachhadiya || Surat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

સંત પરંપરાનો વડલો || Ankit Bhagat || Surat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 4

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Kutch,Gujarat

Dayro #MaulikBarot #JanakMaharaj #NareshBarot #BhumiAhir #BhavnaThakor #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 3

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Swagat-Pujan Samaroh || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Gadhpur

NityaswarupdasjiSwami #Swagat #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 2

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Swagat-Pujan Samaroh || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Surat

NityaswarupdasjiSwami #Swagat #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || ShriMad Bhagwat Saptah || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Kutch || Day 1

Jigneshdada #RadheRadheOfficial #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Swagatam Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Vasai, Mumbai

NityaswarupdasjiSwami #Swagtam #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

ડાકોરનાં ઠાકોર.. તારા બંધ દરવાજા ખોલ…. || Kirtidan Gadhavi

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Swagatam Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhuleswar, Mumbai

NityaswarupdasjiSwami #Swagtam #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

એ…રી…સખી મંગલ ગાઓ રી… || Kirtidan Gadhavi

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Swagatam Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Dombiwali, Mumbai

NityaswarupdasjiSwami #Swagtam #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 9

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 8

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shreemad Satsangijivan Katha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Jetpur, Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #Swagtam #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Ahmedabad,Gujarat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Swagatam Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Manavadar, Junagadh

NityaswarupdasjiSwami #Swagtam #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 7

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

એક ચતુર વિદ્યાર્થી !!! || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

બધું ભગવાન ને કઈ ને કરો એટલે 100% ભગવાન ધ્યાન રાખેજ || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

2000 રૂપિયાની નોટુંનો વરસાદ || Kirtidan Gadhavi

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 6

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

જે કાર્ય કરવાથી કાળજામાં ટાઢક મળે એવા કાર્ય કરવા || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir, Kirtidan Gadhvi, Brijraj Gadhvi, Aashaben Kareliya

Dayro #KirtidanGadhvi #MayabhaiAhir #BrijrajGadhvi #AashabenKareliya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Purnaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

PurnaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 5

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir, Kirtidan Gadhvi, Brijraj Gadhvi, Aashaben Kareliya

Dayro #KirtidanGadhvi #MayabhaiAhir #BrijrajGadhvi #AashabenKareliya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 4

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Atkot, Gujrat

NityaswarupdasjiSwami #Sukhdiutsav #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || 3rd SamuhLagna Samaroh || Veer Bajarang Seva Samiti || Surat

SamuhLagna # Veer BajarangSevaSamiti #Surat #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Bhajan Satsang || Sant Shree Dolatrambapa || Norta, Patan

Bhajan #SantShreeDolatrambapa #Patan #Bhajan #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 3

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shree Harililamrut Katha || Pu.Aksharmunidasji Swami || Thana, Mumbai || Day 05

AksharmuniSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Yogeshwar Swami || Sardhar,Rajkot

YogeshwarSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVER || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 2

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || ShriMad DeviBhagwat Katha || Pu. Maa Kankeshwari deviji || Ahmedabad, Gujrat || Day 1

MaaKankeshwarideviji #Jaymataji #DeviBhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Bhajan Sandhya || JemishBhagat || Thana,Mumbai

JemishBhagat #AksharmuniSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE|| Shree Harililamrut Katha || Pu.Aksharmunidasji Swami || Thana, Mumbai || Day 03

AksharmuniSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shree Harililamrut Katha || Pu.Aksharmunidasji Swami || Thana, Mumbai || Day 02

AksharmuniSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Sairam Dave || Ma Bap ni seva no karun prasang

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

મૃત્યુ આવતું હોય તોય ખોટું ના બોલાય || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Shree Harililamrut Katha || Pu.Aksharmunidasji Swami || Thana, Mumbai || Day 01

AksharmuniSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shree Harililamrut Katha || Sha. Shree Aksharmunidasji Swami || Thana, Mumbai || Day 01

AksharmunidasjiSwami #Harililamrut #Katha #Swaminarayan #Satsang #Live #tv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

2035માં કન્યા વિદાય નહિ કુંવર વિદાય થશે || Sairam Dave || Zarola

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Abhiman Kyarey Na Karavu || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Sardar Ne Lokhandi Purush Kem Kahevay Che…??? || Sairam Dave || Zarola

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Saradar Ne Lokhandi Purush Kem Kahevay Che…??? || Sairam Dave || Zarola

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Ek Bapa Hav Kat || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Mor Bani Thangat Kare || Mayabhai Ahir

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Jigneshdada( Radhe – Radhe) || Ladaki Dikari Viday Geet || Zarola

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || 6th SamuhLagna Samaroh | Shree Jamkandorna Taluka Leva Patel Kanya Chhatralay | Jam-Kandorna

SamuhLagna #ShreeJamkandornaTalukaLevaPatelKanyaChhatralay #JamKandorna #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV Lakshya TV channel is one of India’s …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir, Kirtidan Gadhvi, Farida mir

Dayro #KirtidanGadhvi #MayabhaiAhir #Faridamir #Sukhdevdhameliya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati …

Jigneshdada(Radhe – Radhe) || Dikari no karun prasang || Dikari Mari Ladakvayi

Jigneshdada_Radhe_Radhe) #Dikari_no_karun_prasang #Dikari_Mari_Ladakvayi Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Abhaydan Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

🔴Live || Hasya Dayro || Sairam Dave || zarola || હાસ્ય ડાયરો સાંઈરામ દવે ઝારોલા

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 7

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

Jigneshdada (Radhe – Radhe) || Thakorji no Thal || Vela Vela Aavo Mara Val Ma…

Jigneshdada #RadheRadhe #Thakorji_no_Thal #Vela_Vela_Aavo_Mara_Val_Ma Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Nano Pado Mare Etlu Jame Pachi Ke Mare Shravan Mas Na Ektana || Jigneshdada-Radhe Radhe||Zarola

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 6

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 6

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 5

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

Jigneshdada (Radhe – Radhe)|| Ekadashi || Vajan Ghati Gyo Tamaro Nahi Vefar Na Dabba No…

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel, Mansukhbhai Vasoya, Dhirubhai Sarvaiya

Dayro #AlpaPatel #MansukhVasoya #DhirubhaiSarvaiya #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 4

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

Jigneshdada (Radhe – Radhe) || Desh Mate Balidan

Jigneshdada #RadheRadhe #Desh_Mate_Balidan Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 3

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || Bhajan-Kirtan || Junagadh

Bhajan #Kirtan #Junagadh #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Osman Mir

OsmanMir #LokDayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel …

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 2

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || Swagat Samaroh-Abhaydan Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar

NityaswarupdasjiSwami #Satsang #SwagatSabha #Swaminarayan #Bhavnagar #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

LIVE || Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 05

VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels.

LIVE || Shaurya Gatha-Desh Bhakti Geet || BrijrajDan Gadhvi || Bhavnagar

ShauryaGatha #BrijrajDanGadhvi #DeshBhakti #Bhavnagar #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television …

ShriMad Bhagwat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Zarola, Anand || Day 1

Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years …

LIVE || Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 04

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Navdixit Santono Divya Ras || Nityaswarupdasji Swami || Sardhar

Navdixit_Santono_Divya_Ras #Nityaswarupdasji_Swami #Sardhar Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix […]

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Ravatbapa Bhagat || Smruti Utsav

Dayro #RavatbapaBhagat #SmrutiUtsav #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix […]

LIVE || Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Ravatbapa Bhagat || Smruti Utsav

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Ravatbapa Bhagat || Smruti Utsav

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Shri Vallabh Gungan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Bhavnagar || Day 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhGunganMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Bhavnagar #Live …

D-LIVE || Hashya Dayro || Jitubhai Dwarkavala

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #JitubhaiDwarkavala #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s …

LIVE || Diksharthi Santo || Swagat Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SwagatSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-Live || Bhavya Lok Dayro || Sangitaben Labadiya

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #SangitabenLabadiya #BhavyaLokDayro #DLive #Lakshya #TV Lakshya TV channel …

Sant Diksha Samaroh || Vadtal, Gujarat

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dixa #Mahotsav #Vadtaldham #Live #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 6

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 6

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Sant Diksha Samaroh || Vadtaldham

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dixa #Mahotsav #Vadtaldham #Live #Tv Lakshya TV channel is one of India’s leading …

D-LIVE || Sanskrutik Karyakram || Geeta Rabari, Kinjal Dave

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #GeetaRabari #KinjalDave #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of …

DLIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 5

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 4

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

Dlive || Bhavya Lok Dayro || Rajbha Gadhvi, Alpa patel

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #RajbhaGadhvi #Alpapatel#Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of …

Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 3

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Devayat Khavad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Devayatkhavad #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s …

DLIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 3

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiad || Day 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

DLIVE || Bhavya Lok Dayro || Hakabha Gadhvi, Brijdan Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Hakabhagadhvi #Brijdangadhvi #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiyad || Day 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Kunjeshkumar #Nadiyad #Lakshyatv #Dlive Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

Pu. Shree Kunjeshkumar Mahoday Shree || Nadiyaad ||Day 1 || શ્રી કુંજેશકુમારજી મહોદય ||

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

D-LIVE || Hashya Dayro || Jitubhai Dwarkavala

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #JitubhaiDwarkavala #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s …

D-LIVE હાસ્ય ડાયરો || Hashya Dayro|| Jitubhai Dwarkavala

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 06, Session 2

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix of social events and Pravachan, Katha, Bhajan, Kirtan,. Website […]

Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 06, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV #Katha Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix […]

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Rajbha Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Rajbhagadhvi #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 06, Session 2

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 06, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

Shrimad SatsangiBhushan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV #Katha Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix […]

Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV #Katha Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix […]

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Live Lakshya TV …

D-LIVE || Lok Sahitya Dayro || Bhikhudan Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #LokSahityaDayro #BhikhudanGadhvi #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 05, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhushan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 05, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mansukh Vasoya || Shapar, Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Mansukhvasoya #Dayro #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhushan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhushan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 04, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || 61th SamuhLagna Samaroh || Saurashtra Patel Seva Samaj || Surat

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #SamuhLagna #SaurashtraPatelSevaSamaj #Surat #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV Lakshya …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Kirtidan Gadhvi, Geeta Rabari

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Kirtidan Gadhvi #Geeta Rabari #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one …

Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 03, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 03, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #MayabhaiAhir #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 02, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 02, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

Bhavya Lok Dayro || Mansukh Vasoya, Alpa Patel

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Mansukhvasoya #Alpapatel #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel, Mansukh Vasoya

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #LokDayro #AlpaPatel #MansukhVasoya #Dlive #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of …

Live || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 01, Session 2

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

Live || Shrimad SatsangiBhusan Parayan || Pu.Shreeji Swami || Hathijan || Day 01, Session 1

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadSatsangibhusanParayan #Shreejiswami #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Darbari Dayro-Marasiyani Moj

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Marasiyanimoj #dayro #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Oza || Haridwar, Uttrakhand || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

D-LIVE || Darbari Dayro-Marasiyani Moj

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Marasiyanimoj #dayro #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Oza || Haridwar, Uttrakhand || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Darbari Dayro-Marasiyani Moj

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Marasiyanimoj #dayro #Lakshyatv TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Oza || Haridwar, Uttrakhand || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

INTERVIEW || Dr. Vallabhbhai Kathiria || Rastriya Kamdhenu Ayog || Chairmen || Government Of India

lakshya_tv #dr_vallabhbhaikathiria #interview Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Rajbha Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #Rajbhagadhvi #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Oza || Haridwar, Uttrakhand || Day 04

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

LIVE || Divya Shakotsav-Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Bhavnagar

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Shakotsav #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #Sardharkatha #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Alpa Patel,Dhirubhai Sarvaiya,Farida Mir

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Dayro #AlpaPatel #DhirubhaiSarvaiya #FaridaMir #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV …

LIVE || Global Patidar Business Summit-2020 || Gandhinagar

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #GlobalPatidarBusinessSummit2020#Gandhinagar #Lakshyatv Lakshya TV channel is one of …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

Shiv Tandav Stotram || Hemant Joshi || Haridwar || Uttrakhand

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties through an impressive lineup of programs ranging from the light hearted to the supernatural, exploring various genres of bhakti complimented by an explosive mix of social events and Pravachan, Katha, Bhajan, Kirtan,. Website […]

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Ojha || Haridwar, Uttrakhand || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

Shiv Stotra || Hemant Joshi || Haridwar || Uttrakhand

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Global Patidar Business Summit-2020 || Gandhinagar

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Rajbha Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #RajbhaGadhvi #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Yagneshbhai Ojha || Haridwar, Uttrakhand || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #Yagneshbhai Ojha #Haridwar #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

LIVE || Hasya Darbar || Mansukhbhai Vasoya || Bagasara,Amreli

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #MansukhVasoya #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav #Swaminarayan #LakshyaTV #LIVE …

LIVE|| Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #DLive …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

D-LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir, Kirtidan Gadhvi

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #KirtidanGadhvi #MayabhaiAhir #Dayro #Lakshyatv #DLive #TV Lakshya TV channel is one …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 04

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Sairam Dave || Ahmedabad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #KankariyaCarnival #SairamDave #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel …

LIVE || Sandhya Bhajan Kirtan || Khimji Bharwad || Bagasara,Amreli

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #SandhyaBhajanKirtan #KhimjiBharwad #VachanamrutDrwishatabdiMahotsav …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Osman Mir || Ahmedabad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #KankariyaCarnival #OsmanMir #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 04

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Sachin Jigar || Panch Mahotsav-2019 || Pavagadh, Champaner

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Sachin_Jigar |#PanchMahotsav #Pavagadh #Champaner #LakshyaTV #Live Lakshya TV …

LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Kirtidan Gadhvi || Ahmedabad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #KankariyaCarnival #KirtidanGadhvi #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of …

D-LIVE || Shri Vallabh Sakhi Raspan Mahotsav || Pu.Yadunathji MahodayShri || Dahod,Gujarat || Day 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #VallabhSakhiRaspanMahotsav #YadunathjiMahodayShri #Vaishnav #Krishna #Dahod …

LIVE || Divya Shakotsav-Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Mahuva

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Shakotsav #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #Mahuva …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Vishvanath Batunga, Payal Vaidh || Ahmedabad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Vishvanath Batunga #Payal Vaidh #KankariyaCarnival #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

LakshyLIVE || Parthiv Gohil || Panchmahotsav 2019 || Champaner Pavagadh

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

DLIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Bhoomi Trivedi Live Panchmahotsav 2019 3rd Day | Champaner Pavagadh | Gujarat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

LIVE || Kankariya Carnival-2019 || Jigardan Gadhvi || Ahmedabad

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #KankariyaCarnival #JigardanGadhvi #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of …

D-LIVE || Shrimad Bhagvat Katha || Pu. Anandmurtiji Maharaj || Sitapur, Ahmedabad || Day 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #ShrimadBhagvatKatha #AanandmurtiMaharaj #Ahmedabad #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

LIVE Geeta Rabari કાંકરિયા || Kankaria || #KankariaCarnival2019 || Ahmedabad

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE 🔺 કિંજલ દવે | Day 2 PanchMahotsav 2019 | Pavagadh | Champaner | Gujarat | Festival

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

P.Bhakt Shri Laxmanbhai Raghavani Ni Takor

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

LIVE || ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

Nityaswarupdasji Swami || Grahan Ma Shu Dhyan Rakhavu

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

Nityaswarupdasji Swami || Rashtriya Sampati nu jatan karvu

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Divya Amrutvachan || Pu. Shri Krushnakumar Mahodayshri || Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 04

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

Divya Vachanamrut || Pu. Shri Sanidhyakumar MahodayShri || Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Jigneshdada – Radhe Radhe || Zindgi ni Chopat

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

Jigneshdada || Ek yuvan ni swarg ane nark ni mulakat

Jigneshdada #radheradhe Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant …

Divya Vachanamrut || Pu. Shri Ashraykumarji Mahodayshri || Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

Divya Pravachan || P.Pu.Vaishnavacharya 108 Shree Yadunathaji Mahodayshri

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

LIVE || ShriMad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

Divya Ashirvachan || Vaishanavacharya Shri Vrajeshkumarji Maharajshri || Rajkot

Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel has created significant marquee properties …

Umiya Mataji Unjha Live લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ- ઊંઝા

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 04

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || Kirtidan Gadhvi & Sagar Patel || Ras Garba Ni Ramjat || Unjha, Mehsana

https://www.youtube.com/channel/UC5l8… #UmiyaMaa #KirtidanGadhvi #SagarPatel #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s …

Shrimad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Day 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 03

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || Ras Garba-Ramjat || Kirtidan Gadhvi, Sagar Patel || Unjha, Mehsana

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMaa #KirtidanGadhvi #SagarPatel #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel …

LIVE || Panetar-SamuhLagna || P.P.Savani, Kiran Gems || Surat

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Panetar #SamuhLagna #PPSavaniGroup #KiranGems #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV …

Umiya Mataji Unjha Live લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ- ઊંઝા

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Shrimad Bhagvat Saptah || Pu.Gitasagarji Maharaj || Ahmedabad || Dat 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShrimadBhagvat #GitasagarMaharaj #Ahmedabad #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

LIVE || Panetar || P.P.Savani,Kiran Gems || Surat

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #Panetar #PPSavaniGroup #KiranGems #SamuhLagna #Surat #TV #LakshyaTV #Live …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Bhumi Trivedi, Parthiv Gohil || Unjha, Mehsana

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMaa #Bhumi Trivedi #Parthiv Gohil #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel …

Live || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Rameshwaram, Tamilnadu || Day 09

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Rameshwaram #LakshyaTv #Live #TV …

LIVE || ShriMad BhagvadGita Gyanyagna || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Rajkot || Day 07

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #BhagvadGita #Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV …

Umiya Mataji Unjha Live લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ- ઊંઝા

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

Krishana Janmotsavna Vadhamna || Shreemad Bhagvadgita Gyanyagna || Rajkot || Gujarat

Krishana_Janmotsavna_Vadhamna #janmotsav Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual television channels. Over the years, the channel …

LIVE || ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 02

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Yogesh Gadhvi, Aditya Gadhvi || Unjha, Mehsana

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMaa#Yogesh Gadhvi #Aditya Gadhvi #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV …

LIVE || ShriMad BhagvadGita Gyanyagna || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Rajkot || Day 06

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #BhagvadGita #Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV …

Umiya Mataji Unjha Live લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ- ઊંઝા

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || ShriMad Bhagvat Katha || Pu.Jigneshdada-Radhe Radhe || Lunavada || Day 01

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA/videos #Jigneshdada #RadheRadhe #Bhagvat #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV channel is …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Pu. Rajubapu || Rameshwaram, Tamilnadu || Day 08

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #ShivmahapuranKatha #Rajubapu #Shiva #Rameshwaram #LakshyaTv #Live #TV …

LIVE || Divya Satsang Sabha || Pu.Nityaswarupdasji Swami || Sardhar,Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #NityaswarupdasjiSwami #SatsangSabha #Swaminarayan #Satsang #SardharKatha #Live …

Umiya Mataji Unjha Live લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ- ઊંઝા

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Sanskrutik Karykram || Kinjal Dave, Jignesh Barot, Jigardan Gadhvi || Unjha, Mehsana

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMaa #KinjalDave #JigneshBarot #JigardanGadhvi #Unjha #Lakshyatv #Live #TV …

Umiya Mataji Unjha Live || LakshyaTV

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

Umiya Mataji Unjha Live || LakshyaTV

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #UmiyaMataji #Unjha #Lakshyatv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading …

LIVE || Lok Sahitya Dayro || Bhikhudan Gadhvi || Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || Lok Sahitya Dayro || Bhikhudan Gadhvi || Rajkot

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #LakshyaTv #Live #TV Lakshya TV channel is one of India’s leading gujarati spiritual …

LIVE || ShriMad BhagvadGita Gyanyagna || Pu. Shri Dwarkeshlalji Mahodayshri || Rajkot || Day 05

https://www.youtube.com/channel/UC5l8lFgldWt9gkW_RvMsbRA #BhagvadGita #Dwarkeshlalji #Vaishnav #Krishna #Rajkot #Live #TV #Lakshyatv Lakshya TV …