LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 698 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Panwele, Mumbai

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 698 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Panwele, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :