LIVE || Tathastu Vidyapith Mahotsav || Shrimad Bhagwat Katha Parayan || Kerala, Amreli || Day 05

LIVE || Tathastu Vidyapith Mahotsav || Shrimad Bhagwat Katha Parayan || Kerala, Amreli || Day 05

TathastuVidyapith #Mahotsav #ShrimadBhagwatKathaParayan #Jigneshdada #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV …

Share this :