LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :