D_LIVE || Shree Mad Bhagavat Mox Gatha || Sadhvi Shri Gitadidi || Nikol, Ahmedabad || Day 04

D_LIVE || Shree Mad Bhagavat Mox Gatha || Sadhvi Shri Gitadidi || Nikol, Ahmedabad || Day 04

Gitadidi #BhagavatMoxGatha #bhagwatkatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :