LIVE || Shrimad Bhagwat Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

LIVE || Shrimad Bhagwat Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

GeetasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :