LIVE || 75 Mo Amrut Mahotsav || Shree Swaminarayan Gurukul || Rajkot-Gurukul, Gujarat || Day 05

LIVE || 75 Mo Amrut Mahotsav || Shree Swaminarayan Gurukul || Rajkot-Gurukul, Gujarat || Day 05

Rajkotgurukul #Amrutmahotsav #Swaminarayan #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :