જીગ્નેશદાદા ની ધૂન.. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં.. હૈયે હરિવર નામ લાહી દઉં

જીગ્નેશદાદા ની ધૂન.. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં.. હૈયે હરિવર નામ લાહી દઉં

jigneshdada #live #katha #radheradhe #krishna #tv #bhagwatkatha #kartavyatv.

Share this :