તને નહિ મળે મારા જેવા બોલ બાબુ કરવા છે વિવાહ..

તને નહિ મળે મારા જેવા બોલ બાબુ કરવા છે વિવાહ..

lakshyatv #live #katha #tv #kirtidangadhvi #dayro #jigneshdada #katha #kirtidan #reels #shorts #kartavyatv.

Share this :