D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 05

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 05

BhagwatKatha #AcharyaShriRanchhodbhai #Katha #lakshyatv #DLive #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :