D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 07

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Morbi, Gujarat || Day 07

BhagwatKatha #AcharyaShriRanchhodbhai #Katha #lakshyatv #DLive #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Share this :