LIVE || Ghar Sabha 1149 || 408 Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gothiba

LIVE || Ghar Sabha 1149 || 408 Shrimad Satsangijivan Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Gothiba

gharsabha #ShrimadSatsangijivanKatha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #Katha #LakshyaTV LakshyaTV …

Share this :