ધર્મ ના કાર્ય માં ક્યારેય લોભ કરવો નહિ..

ધર્મ ના કાર્ય માં ક્યારેય લોભ કરવો નહિ..

jigneshdada #jigadada #lakshyatv #radheradhe #krishna #bhagwatkatha #katha #live #tv #reels #video.

Share this :