જોકસ: ભિખારીના પૈસે ગાંઠિયા ખાઈ એ કલાકર જ હોઈ #jokes #lakshyatv #milantalaviya

જોકસ: ભિખારીના પૈસે ગાંઠિયા ખાઈ એ કલાકર જ હોઈ #jokes #lakshyatv #milantalaviya

joke #jokershorts #jokes_comedy #lakshyatv #tv #live #reels #shortvideo #shorts.

Share this :