D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Ranchhodbhai AcharyaShri || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Ranchhodbhai AcharyaShri || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

shrimadbhagwatkatha #RanchhodbhaiAcharyaShri #DLIVE #Katha #Tv #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

Share this :