LIVE || Ghar Sabha 1279 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kenton, Harrow (U.K)

LIVE || Ghar Sabha 1279 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kenton, Harrow (U.K)

gharsabha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #Katha #LakshyaTV #sardhar #sardharkatha LakshyaTV …

Share this :