LIVE || Ghar Sabha 1297 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Thane, Mumbai

LIVE || Ghar Sabha 1297 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Thane, Mumbai

gharsabha #Swaminarayan #NityaswarupSwami #Satsang #LIVE #Katha #LakshyaTV #sardhar #sardharkatha LakshyaTV …

Share this :