Live || Shreemad Satsangijivan Katha || Pu. Shree Nityaswarupdasji Swami || Jagannathpuri || Day 2

Live || Shreemad Satsangijivan Katha || Pu. Shree Nityaswarupdasji Swami || Jagannathpuri || Day 2

ShreemadSatsangijivanKatha #NityaswarupdasjiSwami #Sardhar #Jay Swaminarayan #Jagannathpuri #TV #LakshyaTV #Live #LiveTV #Katha Lakshya TV …

Share this :