સર્વમંગલ સ્તોત્રમ || Swami Nityaswarupdasji || Tirthdham Sardhar

સર્વમંગલ સ્તોત્રમ || Swami Nityaswarupdasji || Tirthdham Sardhar

Swaminarayan #NityaswarupSwami #SarvmangalStrotam #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Share this :