શ્રીમદ્દ સત્સંગિજીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન||Swami Nityaswarupdasji || Tirthdham Sardhar || Part-114

શ્રીમદ્દ સત્સંગિજીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન||Swami Nityaswarupdasji || Tirthdham Sardhar || Part-114

Swaminarayan #NityaswarupSwami #Yagna #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી …

Share this :