Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 03

LIVE #Shreegaubhaktmaalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #LakshyaTV #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 06

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 04

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 864 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 20

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Hariprakashdasji || Rampur, Surat || Day 01

ShrimadBhagwatKatha #ShreeHariprakashdasji #Rampur #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan. Ahmedabad || Day 02

ShrimadBhagwatKatha #ShreejiSwami #Hathijan #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 20

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Ahemdabad || Day 02

LIVE #Shreegaubhaktmaalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #LakshyaTV #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 05

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 03

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 09

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 863 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 19

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 19

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 04

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

Bhavya Lokarpan || P P Maniya Hospital || Surat, Gujarat

Lokarpan #PPManiyahospital #Function #Lakshyatv #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shreeji Swami || Hathijan. Ahmedabad || Day 01

ShrimadBhagwatKatha #ShreejiSwami #Hathijan #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Gaubhaktmal Katha || Pu Gauvatsya Shree Radhakrushna Maharaj || Day 01

LIVE #Shreegaubhaktmaalkatha #Shreeradhakrushnamaharaj #Katha #LIVE #LakshyaTV #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 02

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 08

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 18

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 18

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 08

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 862 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Kathamrut || Pu Ashwinbhai Joshi || Vadodara, Gujarat || Day 01

BhagwatKatha #AshwinbhaiJoshi #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 03

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 861 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 17

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 17

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 02

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 16

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 01

GeetasagarMaharaj #Krishna #KrushnaGunganKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 860 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 16

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 06

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 859 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 15

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 15

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Abhaydan Satsang Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #lakshyatv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Mehsana || Day 05

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 05

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 03

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 15

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 14

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 857 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 13

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 13

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 03

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 856 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 12

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 02

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 11

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 13

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 09

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

Anandnathjibapu #ShreeRamKatha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 11

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 11

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 855 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu Shree Anandnathji Bapu || Unava, Anand || Day 01

DLIVE #Anandnathjibapu #ShrimadBhagwatKatha #Krishna #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 12

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 08

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 854 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 10

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 10

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 11

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 07

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 853 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 09

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 09

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 09

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 10

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || 121 Kundi Atirudra Mahayagna || Mohanbapa Ashram || Tramba, Rajkot || Day 05

121KundiAtirudra #Mahayagna #MohanbapaAshram #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 06

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 08

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 09

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 08

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 852 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 08

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || 121 Kundi Atirudra Mahayagna || Mohanbapa Ashram || Tramba, Rajkot || Day 04

121KundiAtirudra #Mahayagna #MohanbapaAshram #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 05

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 851 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 07

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 07

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 07

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 08

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || 121 Kundi Atirudra Mahayagna || Mohanbapa Ashram || Tramba, Rajkot || Day 03

121KundiAtirudra #Mahayagna #MohanbapaAshram #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 04

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 850 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 06

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 06

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 06

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 07

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 03

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || 121 Kundi Atirudra Mahayagna || Mohanbapa Ashram || Tramba, Rajkot || Day 02

121KundiAtirudra #Mahayagna #MohanbapaAshram #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Lok Dayro || Lakhansi Gadhvi || Dwarka, Gujaraj

dayro #lakhanshigadhvi #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 05

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 849 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 05

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 05

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

121 Kundi Atirudra Mahayagna || Mohanbapa Ashram || Tramba, Rajkot || Day 01

121KundiAtirudra #Mahayagna #MohanbapaAshram #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 02

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 06

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || 121 Kundi Atirudra Mahayagna || Tramba, Rajkot || Day 01

121KundiAtirudra #Mahayagna #Katha #Tramba #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 04

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 04

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 04

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 848 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Thane, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Dwarka, Gujarat || Day 01

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #Dwarka #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 05

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 03

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 04

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 847 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 03

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 03

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 846 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 02

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 02

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 02

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Mahapuran Katha || Pu Dhaneshwarbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Dhaneshwarbhai #shivmahapurankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 03

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 845 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Dubai,Uae

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu. Hirenbhai Pandya || Badhada, SavarKundla, || Day 01

BhagwatKatha #HirenbhaiPandya #Live #Katha #LIVE ​​​#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Mahapuran Katha || Bhrugeshbhai Joshi || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Bhrugeshbhaijoshi #ShivMahapuranKatha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shree Ram Katha || Shree Lalit kishorji Sharanji Maharaj || Manas Uttarkand || Day 01

ShreeRamKatha #LalitKishorSharanjiMaharaj #limdi #motamandir #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Mahabhart Katha || Sadhvi Shri Gitadidi || Balva, Gandhinagar || Day 01

ShriMahabhartKatha #GitadidiSadhvishri #LIVE #LakshyaTV #Lakshya || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 08

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 02

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 844 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Surat, Gujarat || Day 01

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhakti #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 843 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 09

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 07

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 06

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Live || સમર્પણ ગૌરવ સમારોહ જય જવાન નાગરિક સમિતિ સુરત આયોજીત || Samarpan Gaurav Samaroh || Surat,

SamarpanGaurav #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર વિશ્વમાં …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 842 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 08

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 06

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 05

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

કોઈ જાશો ના એવા ને આંગણે રે ||Jogidada

Kirtan #new #lakshyatv.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 841 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 07

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 05

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 04

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 840 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 06

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 04

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 03

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Seychelles, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 839 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sisals, Africa

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 05

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 03

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 838 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sakinaka, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 04

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 02

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Rajkot, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 837 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Navsari, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 03

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Shiv Puran Katha | Shree Mahadevprasad || Gir Somnath, Gujarat || Day 01

ShivPuranKatha #ShreeMahadevprasad #Maheta #GirSomnath #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 836 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada, Banaskantha || Day 02

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 07

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 06

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 835 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || ShriMad DeviPuran Katha || Pu.MaiBhakt Saritadeviji || Sangvada Banaskantha || Day 01

DeviPuranKatha #Saritadeviji #Katha #D_LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

સહન કરી શકે તેની જ પરીક્ષા થાય છે. || Geetasagar Maharaj

gitasagarmaharaj #lakshyatv #katha.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 05

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 834 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 3

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #krishna #lakshyatv #PPSwami #bhagvatkatha #usa #Krishna #lakshyatv #live #tv #live …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 3

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #krishna #lakshyatv #PPSwami #bhagvatkatha #usa #Krishna #lakshyatv #live #tv #live …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 833 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 04

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 2

Swaminarayan #bhagvatkatha #usa #krishna #lakshyatv #PPSwami #bhagvatkatha #usa #Krishna #lakshyatv #live #tv #live …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 832 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 03

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 06

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 1

Swaminarayan #krishna #P.P.Shree #PPSwami #bhagvatkatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv #LIVE LakshyaTV …

LIVE || Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Charlotte(NC, USA) || Day 1

Swaminarayan #krishna #P.P.Shree #PPSwami #bhagvatkatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv #LIVE LakshyaTV …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 02

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 831 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Rajkot, Gujarat || Day 01

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Jignesh Kaviraj || Gandhidham, Kutch

Dayro #JigneshKaviraj #Vardanbarot #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Guru Purnima Mahotsav || Pu Swami Nityaswarupdasji || Sardhar, Gujarat

GuruPurnimaMahotsavi #Nityaswarupswami #Sardhar #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 829 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar. Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 07

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Geetasagar Mahraj || New Bhajan || પાલવ પકડયો રે મે તારો ||

GitasagarMaharaj #Krishna #Navu Bhajan # Palav Pakdayo Re Me Taro #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Jignesh Kaviraj || Gandhidham, Kutch

Dayro #JigneshKaviraj #Vardanbarot #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Guru Purnima Mahotsav || Shree Nirdoshanandji Maharaj || Ransiki, Rajkot

GuruPurnimaMahotsavi #Nirdoshanandji #Ransiki #Live #TV #LiveTV #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Guru Purnima Mahotsav 2022 || Guru Ashram Bagdana

GuruPurnimaMahotsav #Bagdana #Mahotsav #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

પો પો આ કંઈ ખટારાનું હોરન છે ? || દાંત કાંઢીને ગોટો વળી જશો || Dayro || Hitesh Antala

hiteshantala #LakshyaTV #jokes #dayro #moj #JOKESCHALLENGE #jokesonme #hasya #tv #smilechallenge #live …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 09

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 828 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 06

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 08

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 827 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 05

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Geetasagar Maharaj || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

GitasagarMaharaj #Krishna #BhagwatKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 08

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 826 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Kampala, Uganda

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 04

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 07

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 06

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

ભગવાન જે કરે તે સારું કરે || સ્કોટલેન્ડનો અદભૂત પ્રસંગ || Jigneshdada RadheRadhe

jigneshdada #radheradhe #scotland #uk #lakshyatv #adbhut #Prasang #katha #lakshyatv #katha #krishna #tv #satsang …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 825 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 03

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 08

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 06

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 10

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 05

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 824 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 02

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Shree Jogidada Vyas || Surat, Gujarat || Day 01

Jogidada #ShrimadBhagwatKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 05

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

હિતેશ અંટાળા તદ્દન નવા જોક્સ || Dayro || Hitesh Antala

hiteshantala #dayro #jokes #tv #live #channel #postingchallenge #postoftheday #post #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 09

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 07

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 04

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 08

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 04

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 823 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 03

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 06

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 822 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mombasa, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 03

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

હસ્તા ચેહરાઓ રડે છે,આજે પોતાનું પેટજ પોતાને નડે છે | Mabap Ne Bhulsho Nahi

mabap #bhulshonahi #lakshyatv #live #tv #dayro #postingchallenge #dailyquotes #dailymotivation #seva #sanskar #tv #parents …

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 05

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 07

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

લંડન ને આંગણે પણ લોકો જુમી ઉઠ્યા II દ્વારિકા નો નાથ IIJiganeshdada Radhe Radhe

jigneshdada #radheradhe #krishna #uk #Kirtan #lakshyatv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 821 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Vadodara, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || 108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 04

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

Live || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 02

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 06

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 820 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 03

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Sanand, Gujarat || Day 01

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 05

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 819 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 02

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 04

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 818 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Nairobi, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

108 Aanand Garabanu Bhvay Anushthan || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 01

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #garaba #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 03

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE | Dayro, Kirtidan Gadhvi, Geeta Rabari, Ramdas Gondaliya, Devayat Khavad | Toraniya, Naklakdha

kirtidangadhvi #geetarabari #birjubarot #devayatkhavad #ramdasgondaliya Gondaliya #Toraniyadayaro #parshotampuri #live …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 817 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Eldoret, Kenya

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Jagannath Rathyatra || Jagannatpuri, Odissa

Ashadhibiji #Jagannathrathyatra #Rathyatra2022 #Live #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 02

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 08

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE | Dayro || Rajbha Gadhvi, Gopal Sadhu, Birju barot, Ramdas Gondaliya, devraj gadhvi | Toraniya

RajbhaGadhvi #gopalsadhu #birjubarot #devrajgadhvi #live #katha #dayro #Live #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 816 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Ghatkopar, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Dayro || Rajbha Gadhvi, Gopal Sadhu, Birju barot, Ramdas Gondaliya, devraj gadhvi | Toraniya

RajbhaGadhvi #gopalsadhu #birjubarot #devrajgadhvi #live #katha #dayro #Live #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

ShreeGirirajDharyashtkam #ShreeYadunathj #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Shri Aanand Garba Katha || Geetasagar Maharaj || Ambaji, Gujarat || Day 01

GitasagarMaharaj #MaaBahuchar #AanandGarbaKatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 815 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Borivali, Mumbai

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

ShreeGirirajDharyashtkam #ShreeYadunathj #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 10

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 06

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 814 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shree Giriraj Dharyashtkam || Pu Yadunathji Mahoday Shree || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

ShreeGirirajDharyashtkam #ShreeYadunathj #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 09

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 05

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 813 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 08

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 04

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 812 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 07 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 03

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 07

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 811 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 07 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 06

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 810 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shiv Katha || Pu Rajubapu || Surat, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 05

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 06 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 18

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 06 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 809 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 04

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 17

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 808 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 03

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 05 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 16

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 03

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 05 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 807 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Mahuva, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 02

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 15

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 806 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 04 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Pu AcharyaShri Ranchhodbhai || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

Ranchhodbhai #BhagwatKatha #Katha #krishna #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shrimad Bhagwat Katha || Anandnathji Bapu || Haridwar, Uttarakhand || Day 01

Anandnathji #ShrimadBhagwatKatha #krishna #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 14

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Bhavya Lok Dayro || Mayabhai Ahir || Surat, Gujarat

Dayro #MayabhaiAhir #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 805 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 04 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Parivarik Snehmilan || Varachha Katargam Jewellers Association || Surat, Gujarat

JawelarsAssociation #SnehMilan # DixtantSamaroh #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || દિક્ષાંત સમારોહ હિન્દુ ધર્મ સેના સુરત | Dixtant Samaroh | Pu. Nautam Swami | Surat, Gujarat

NautamSwami |#AkhilBhartiyaSantSamiti # DixtantSamaroh #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 13

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 804 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 03 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 12

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 803 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 03 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 11

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 802 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 10

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 02 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 02 Part 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 801 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Morbi, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 09

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 800 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Rajkot

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 800 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 08

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu Jaydevsharanji Maharaj || Day 01 Part 02

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE || Divya Abhishek Darshan || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Abhishek Darshan || Pu. Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 799 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 07

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 09

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D-LIVE || Shreemad Bhagvat Katha || Pu. Jaydevsharanji Maharaj || Day 01

JaydevsharanjiMaharaj #ShreemadBhagvatKatha #Katha #Bhagvat #DLIVE#LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 07

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 07

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 798 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | 4th Varshik patotsav | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA)

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, Uttar Pradesh || Day 06

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 09

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 08

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 06

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 06

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Dayro || Brijdan Gadhavi || Sanand, Ahmedabad ||

Dayro #BrijdanGadhavi#LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

Shree Krushna Matha Par Morapichha Kem Dharan Kare Che || Jigneshdada Radhe Radhe ||

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 797 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 08

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, UP || Day 05

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 05

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 05

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 796 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 09, Part 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || 18th GhansyaM Maharaj Patotsav || Shree Swaminarayan Mandir -DombiVali, Mumbai

Swaminarayan #Patotsav #satsangijivankatha #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, UP || Day 04

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 07

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 07

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 04

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 795 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 08, Part 02

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 05

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 06

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, UP || Day 03

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 03

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 03

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 794 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 08, Part 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 05

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, UP || Day 02

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 04

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 02

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 02

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 793 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 07, Part 02

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

D_LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 03

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 04

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Krushna Gungan Katha || Geetasagar Maharaj || Vrundavan, UP || Day 01

GeetasagarMaharaj #Krishna #Krushnagungankatha #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 07

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE | Shrimad Bhagvat Katha | P.P. Shree PP Swami – Rampura Mandir || Florance(SC), (USA) || Day 01

P.P.Shree #PPSwami#BhagvatKatha #usa #Krishna #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Divya Satsang Ghar Sabha 792 || Pu Nityaswarupdasji Swami || Sardhar, Gujarat

Swaminarayan #NityaswarupSwami #GharSabha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 07

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

D_LIVE || Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 07, Part 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 02

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 03

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 06

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Bhakt Chintamani Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat || Day 05

Swaminarayan #Bhaktchintamanikatha #NityaswarupSwami #GharSabha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ …

Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 06, Part 02

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 02

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Shiv Katha || Pu Rajubapu || Ahmedabad, Gujarat || Day 01

Rajubapu #ShivKatha #Katha #Satsang #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 05

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Dayro || Mayabhai Ahir || Tetoda, Disa

Dayro #Devayatkhavad #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર …

LIVE || Bhakt Chintamani Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat || Day 04

Swaminarayan #Bhaktchintamanikatha #NityaswarupSwami #GharSabha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ …

LIVE || Vastu Pujan || Kirtan Bhakti || Jemish Bhagat || Surat, Gujrat

Vastupujan #JemishBhagat #VastupujanKirtan #Surat #LIVE #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 04

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

Shree Ram Katha || Pu Anandnathji Bapu || Sanand, Ahmedabad || Day 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Ram #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Bhakt Chintamani Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat || Day 03

Swaminarayan #Bhaktchintamanikatha #NityaswarupSwami #GharSabha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ …

Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 06, Part 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 03

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Raktadan Camp || Gajera Trust || Laxmi Diamond || Bagasara, Gujarat

RaktadanCamp #LaxmiDiamond #GajeraTrust #Bagasara #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Bhakt Chintamani Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat || Day 02

Swaminarayan #Bhaktchintamanikatha #NityaswarupSwami #GharSabha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ …

Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 05, Part 02

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 09

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhaktiSatsang #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 02

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.

LIVE || Navdha Bhakti Satsang Katha || Geetasagar Maharaj || Vadodara, Gujarat || Day 08

GeetasagarMaharaj #Krishna #NavdhaBhaktiSatsang #Lakshyatv #Katha #Live #TV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ …

LIVE || Bhakt Chintamani Katha || Pu Nityaswarupdasji Swami || Surat, Gujarat || Day 01

Swaminarayan #Bhaktchintamanikatha #NityaswarupSwami #GharSabha #Katha #LIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ …

Shree Ram Katha || Anandnathji Bapu || Vankunidhar, Amreli || Day 05, Part 01

Anandnathji #Shreeramkatha #Katha #Shreeram #DLIVE #LakshyaTV LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

LIVE || Gau Kripa Katha Mahotsav || Shree Gopalanandji Maharaj || Tetoda, Banaskantha || Day 01

GopalanandjiMaharaj #GauKripaKatha #Mahotsav #LakshyaTv #Live #Tv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો.